© Nya Ramstiftelsen

Inre lugn & balans

Chakraflödesmassage

Ljungbergs Friskvård

Chakraflödesmassage

Chakraflödesterapin

Behandlingar i Chakraflödesterapin stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs.

Chakraflödesmassage

Chakraflödesmassagen följer de stora chakraflödena på kroppens fram- och baksida, chakrapunkterna stimuleras. Under en chakraflödesmassage aktiveras hela chakrasystemet, hela organismen, varje organ och varje cell blir medveten om beröringen och spänningar frigörs.

Avstrykningsmassage

Avstrykningsmassagen arbetar med de ytligt liggande strömmarna. Ger harmoni och balans.

Chakrafältsbehandling

Chakrafältsbehandlingen ökar genomströmningen av energi och är bra vid dålig cirkulation. Verkar harmoniserande och avslappande.

Eterkroppsmassage

Eterkroppsmassagen luckrar upp ingrodda, oönskade mönster. Stillar känslor, minskar oro och stress

Chakrapunktsavstämning

Chakrapunktsavstämning balanserar chakrapunkter till ett eller flera organ. Hjälper kroppen till balansering och återhämtning.

Chakraflödesterapin grundar sig på den Esoteriska kunskapen

Det är en kunskap som är ämnad för alla och som vi når genom att aktivera oss inåt. Det är ingen lära som ligger utanför vårt dagliga liv utan handlar om livet självt. Den genomsyrar vår längtan och våra drömmar.

© Nya Ramstiftelsen Från boken Möte med Ambres

Om Förmedlingen & Nya Ramstiftelsen

Förmedlingen bildar ett ”Hus” med fyra väggar/metoder enligt nedan.

De Esoteriska Grunderna
Drömmandets Natur
Chakraflödesterapi
Inre Seende – vägledande samtal

Själva stiftelsen Nya Ramstiftelsen utgör taket av detta ”Hus”.

Boka en tid