Fakta om

Esoterik

Det är en inre kunskap som du bär sedan födelsen, en kunskap om dig själv och allting som är skapat.
Du kan förnimma den genom känslan som en inre vetskap. Du kan känna igen det, ofta utan att veta varför, som om du redan visste det.

Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Den bekräftar din sanna identitet och att du är odödlig, att liv är i ständig utveckling och förvandling.

Esoterik är ingen religion. Det är en kunskap som är ämnad för alla och som vi når genom att aktivera oss inåt. Det är ingen lära som ligger utanför vårt dagliga liv utan handlar om livet självt. Den genomsyrar vår längtan och våra drömmar.

Esoterisk kunskap har alltid funnits men har av många betraktats som mystik och fylld av fenomen. Det finns ingen mystik endast okunnighet.
Text hämtad från nyaramstiftelsen.se

Det finns litteratur om Grunderna i den esoteriska kunskapen som chakraflödesterapin grundar sig på. Den kan ni köpa antingen av mig eller om ni går in på https://www.nyaramstiftelsen.se/butiken/?v=f003c44deab6

Fyra Väggar/Metoder

Förmedlingen bildar ett ”Hus” med fyra väggar/metoder enligt nedan. Själva stiftelsen Nya Ramstiftelsen utgör taket av detta ”Hus”.

De Esoteriska Grunderna – Är esoterisk kunskap och förmedlingens fundament. Den ingår och väver in i alla områden. Den esoteriska kunskapen väcker frågor om livet och döden. Den bekräftar att vi är odödliga och att liv är utveckling och förvandling.

Drömmandets Natur – Handlar om att genom drömmar skapar vi våra liv. Drömmarna kan peka på konkreta riktlinjer och vägval. Genom Drömtolkning kan man reflektera över sina drömmar och sin livssituation. Drömmar kan visa vägen till hur vi kan förverkliga det som vi egentligen längtar till.

Chakraflödesterapi – Behandlingar som stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs. De verkar grundande och bidrar till kroppsstabilitet och ett inre lugn samtidigt som de är upplyftande och vitaliserande.

Inre Seende, vägledande samtal – Olika samtalsmetoder som syftar till att se inåt och få en dialog med våra inre gestalter. Med varsamhet kan vi förlösa och bearbeta de känslor eller beteendemönster som hindrar en från att leva ett fullödigt liv.

Text hämtad från nyaramstiftelsen.se
Se mer av Förmedlingen och Nya Ramstiftelsen på de tre YouTubefilmerna enligt länk.