Hugo Ljungberg, Diplomerad Chakraflödesterapeut

Året var 1989 som jag sökte mig till en kurs i harmonilära med vishetsläraren Ambres. Jag blev så tagen av hans undervisning att jag så småningom började utbilda mig i chakraflödesmassage.
Att arbeta med chakraflödesmassage har gjort att jag kunnat släppa på stress och funnit en inre balans och ett friskare liv.
Genom Malin och Sofia blev jag erbjuden att arbeta hos Knutpunktens friskvård vid Olskroken för att ta emot mina kunder.
Chakraflödesmassagen är terapeutisk som innebär att den stärker hälsan och förebygger sjukdomar men viktigt att understryka att behandlingarna botar inga sjukdomar.
Vid sidan om mina behandlingar håller jag föredrag om Chakraterapi och Grunderna i den esoteriska kunskapen. Läs mera om detta vidare flikar.

Utbildning

Ambres undervisning i esoteriska grunder 1989 – 2018
Diplomerad Chakraflödesmassör 2012 – 2016
Diplomerad Chakraflödesterapeut 2017 – 2022
Undervisar i Ambres esoteriska grunder
Ansvarig utbildare i Chakraterapi är Nya Ramstiftelsen, Bromma

Praktik

Verksam som Chakraflödesterapeut vid Knutpunktens Friskvård 2017 tillsv..

Övrigt

Arbetat som Omvårdare/personlig assistent, 2001-2010 samt 2016-tillsvidare.
Vikarierande Grundskolelärare, 2010 – 2014
Bild och keramiklärare, Kulturskolan, 2014-2016
2- årig konstnärlig utbildning, Falkenbergs Konstskola, 2006
Filosofie Kandidat Konstvetenskap, 2011, Göteborgs Universitet
Utbildning i samtalsmetodik och konflikthantering, Larga AB, 2010

Våra samarbetspartner