Om Chakraflödesterapi - Behandlingar

Ordet Chakra är från sanskrit och är ett urgammalt språk som talas i norra Indien.
Chakra betyder hjul eller roterande solar.
Chakraflödesterapin har urgamla traditioner som man inte riktigt vet hur gammal tekniken är men säkert sträcker den sig 6-7000 år tillbaka i tiden.
Ambres kom för att undervisa om den esoteriska kunskapen. Han började sin undervisning 1976 fram till 2018.
Efter 15 års undervisning i de Esoteriska Grunderna övergick Ambres till att skapa utbildningar i 4 djupare behandlingsmetoder för att hjälpa människan finna självkännedom och inre balans.
Chakraflödesterapin är 1 av 4 behandlingsmetoder och tekniker.
De övriga tre metoderna är de Esoteriska Grunderna – Drömmandets Natur – Inre Seende/Verktygen som är metoder för självkännedom.

© Nya Ramstiftelsen

Om behandlingarna

Behandlingarna syftar till att balansera och harmonisera människans chakrasystem. Varje människas chakrasystem är unikt och utgör länken mellan den fysiska och den icke fysiska kroppen. Ett balanserat chakrasystem med vitala flöden är grunden för hälsa och en viktig del för medvetandets utveckling.

Behandlingar i Chakraflödesterapin stärker kroppens försvar mot fysiska och psykiska påfrestningar. Behandlingarna syftar till att skapa balans och få igång djupare flöden och stimulera energi så att blockeringar frigörs. De verkar grundande och bidrar till kroppsstabilitet och ett inre lugn samtidigt som de är upplyftande och vitaliserande,

I Chakraflödesterapin ingår bland annat följande behandlingar

Chakraflödesmassagen följer de stora chakraflödena på kroppens fram- och baksida, chakrapunkterna stimuleras. Under en chakraflödesmassage aktiveras hela chakrasystemet, hela organismen, varje organ och varje cell blir medveten om beröringen och spänningar frigörs.

Avstrykningsmassagen arbetar med de ytligt liggande strömmarna. Ger harmoni och balans.

Eterkroppsmassagen luckrar upp ingrodda, oönskade mönster. Stillar känslor, minskar oro och stress.

Chakrafältsbehandlingen ökar genomströmningen av energi och är bra vid dålig cirkulation. Verkar harmoniserande och avslappande.

Chakrapunktsavstämning balanserar chakrapunkter till ett eller flera organ. Hjälper kroppen till balansering och återhämtning.

Alla behandlingar kan verka energigivande och arbetar på att återställa de naturliga flödena och balansen. Text hämtad från http://nyaramstiftelsen.se

Prislista

 • Chakraflödesmassage 90 min (djupmassage) 750kr (inkl. moms.)

  Inklusive chakrabalansering före och efter massage. Om stödsamtal önskas ingår det.

 • Chakraflödesmassage 60 min (djupmassage) 550kr (inkl. moms.)

  Inklusive chakrabalansering före och efter massage.

 • Avstrykningsmassage 60 min (lättmassage) 550 kr (inkl. moms.)

  Inklusive chakrabalansering före och efter massage.

 • Chakrapunktsavstämning 60 min 550 kr (inkl. moms.)

  Balanserar chakrapunkter till ett eller flera organ. Hjälper kroppen till balansering och återhämtning.

 • Chakrafältsbehandlingen 60 min 550 kr (inkl. moms.)

  Ökar genomströmningen av energi och är bra vid dålig cirkulation. Verkar harmoniserande och avslappande.

 • Eterkroppsmassagen 60 min 550 kr (inkl. moms.)

  Luckrar upp ingrodda, oönskade mönster. Stillar känslor, minskar oro och stress.

 • Kroppsbalansering av Manligt/Kvinnligt 60 min 550 kr (inkl. moms.)

  Behandling av fysisk ojämnhet men sätter igång processer som utjämnar inre maskulina och feminina energier och beteendemönster.

Behandlingarna stärker hälsan och förebygger sjukdomar. Men behandlingarna botar inga sjukdomar. 

Alla behandlingar kan verka energigivande och arbetar på att återställa de naturliga flödena och balansen.